Instrument för mätning av radioaktiv strålning
KWD Nuclear Instruments är marknadsledande inom området neutronmonitering för kärnkraftsindustrin men marknadsför även produkterna till sjukhus och universitet. KWD Nuclear Instruments AB bildades 2001 med namnet Wedholm Medical. Bolaget har sitt ursprung från Studsvik Instrument och har en lång tradition inom det nukleära området från Studsvik.

www.kwdnuclearinstruments.se

KWD GROUP AB | Blommenhovsvägen 26, Box 1001, 611 29 Nyköping
Besöksadress: Wedholms Allé. Phone +46 155-28 03 00. Fax +46 155-28 03 46. info@kwd.se

KWD - Läs mer om KWD GROUP     Karta

KWD Group


Instruments for measuring radiation
KWD Nuclear Instruments is the market leader in the field of neutron monitoring for the nuclear power industry but also markets its products to hospitals and universities. KWD Nuclear Instruments AB was formed in 2001 under the name Wedholm Medical. The company has its origins in Studsvik Instrument and deep roots in the nuclear field from Studsvik.
www.kwdnuclearinstruments.se

kwd-production KWD Fastigheter kwd-automation-engineering kwd-nuclear-instruments ABECE Till startsidan