Inom koncernen finns ett brett och djupt industriellt kunnande sedan många år. I vårt framgångskoncept ligger naturligtvis djupa och långsiktiga relationer med våra kunder. I många fall arbetar bolagen integrerat i olika kundprojekt, vilket skapar trygghet för dig som kund. Med våra gemensamma resurser blir vi en mycket kompentent partner för effektiva industriella tekniklösningar.
Läs mer om KWD Group >>

Since many years there is a broad and deep industrial knowledge inside the companies. Our success is of course depending on close and long relationships with our customers. In many cases the companies work integrated in specific customer projects. With our common resources, we become a competent and complete partner for effective industrial solutions.
Read more aboout KWD Group >>

KWD GROUP AB | Blommenhovsvägen 26, Box 1001, 611 29 Nyköping
Besöksadress: Wedholms Allé. Phone +46 155-28 03 20. Fax +46 155-28 03 46. info@kwd.se
KWD Production +46 155-28 03 20
KWD Automation +46 155-28 03 40
KWD Nuclear Ins +46 155-28 03 20
ABECE  +46 155-29 23 00

     Karta

KWD Group
kwd-productionKWD Fastigheterkwd-automation-engineeringkwd-nuclear-instrumentsABECEKWD Group